Szkolenia internetowe

COACHING DLA KADRY KIEROWNICZEJ

Sądzimy, że aktualny kryzys spowoduje, że wielu szefów znajdzie się w bardzo trudnych, psychologicznie i społecznie, sytuacjach. Dlatego proponujemy coaching interwencyjny przez internet.

NEGOCJACJE
CELEM WSPÓŁPRACY

Negocjacje nastawione na współpracę dla Zarządów i Wspólników. Skuteczne rozwiązywanie konfliktów interesów, wypracowywanie wspólnego stanowiska oraz poszukiwanie rozwiązań problemów.

SZKOLENIA
INTERNETOWE

Proponujemy w pełni interaktywne szkolenia on-line z zakresu Psychologia szefa. Szef to zawód, Coaching narzędziowy, Zrozumieć zespół – szkolenie na temat procesu grupowego oraz Handlowanie to gra.

Szanowni Klienci

Szkolenia internetowe w sytuacji zagrożenia epidemiologicznego

Sytuacja z powodu koronavirusa jest nadzwyczajna. Wszyscy przeżywamy bardzo trudne chwile. Odwołane zostały wszystkie szkolenia warsztatowe i nie sądzimy, abyśmy mogli szybko wrócić wspólnie na salę szkoleniową.

W tej sytuacji chcemy zaproponować inną formę (on line) edukacji, coachingu i pomocy w rozwiązywaniu trudnych firmowych spraw, aby brak osobistego kontaktu nie przekreślił możliwości naszej współpracy w ważnych dla Decydentów Firmy tematach.

Biorąc pod uwagę priorytety działania w istniejącej sytuacji, w pierwszej kolejności proponujemy nasze usługi w prowadzeniu indywidualnych coachingów interwencyjnych dla Kadry Kierowniczej oraz roboczych spotkań z zespołami Zarządów w formule negocjacji nastawionych na współpracę, aby podejmować najważniejsze problemy w kryzysowej sytuacji.

Naszym dotychczasowym Klientom (i nowym również) proponujemy przeprowadzenie odwołanych i planowanych szkoleń w nowej formule on line, podejmując najważniejsze tematy szefowskie i handlowe, w małych grupach do 8 osób.

Rozumiemy, że jest to nowa forma szkoleniowa, dlatego też przed podjęciem współpracy proponujemy darmowe demo, w którym mogą wziąć udział decydenci lub/i wyznaczone przez nich osoby.

COACHING dla Kadry Kierowniczej

Jak radzić sobie w kryzysowych sytuacjach menadżerskich?

Mamy bardzo długie doświadczenie w prowadzeniu coachingów telefonicznych oraz poprzez inne kanały: WhatsApp, Skype, FirstTime. Jesteśmy przekonani, że efektywność tej formy współpracy jest taka sama jak osobiste spotkanie.

Zajmujemy się coachingiem interwencyjnym od 30 lat. W ramach tej aktywności wspieramy szefów w radzeniu sobie w konkretnych trudnych sprawach menadżerskich. Przygotowujemy ich do podjęcia i przeprowadzenia trudnych rozmów i działań wewnątrz organizacji.

Sądzimy, że aktualny kryzys spowoduje, że wielu szefów znajdzie się w bardzo trudnych, psychologicznie i społecznie, sytuacjach. Jesteśmy gotowi ich wspierać. Dlatego proponujemy coaching interwencyjny przez internet.

Sesja coachingowa (czas trwania 1-1,5 h) 300 zł netto za godzinę

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub umówić termin, skontaktuj się:

 

NEGOCJACJE NASTAWIONE NA WSPÓŁPRACĘ dla Zarządów i Wspólników

Jak skutecznie rozwiązywać konflikty interesów?

Jesteśmy przekonani, że wiele Firm w obliczu kryzysu zostanie zmuszonych do podejmowania trudnych, ważnych decyzji. Właściciele lub Członkowie Zarządów muszą w związku z tym dogadać się między sobą w sprawach ochrony interesów, mówienia wspólnym głosem, rozumienia wzajemnych potrzeb oraz sposobu przekazywania pracownikom trudnych decyzji i informacji.

Od wielu lat prowadzimy warsztaty pt. Negocjacje nastawione na współpracę, w czasie których pomagamy zrozumieć wzajemne interesy, precyzyjnie nazwać problemy, które muszą być rozwiązane. Uczymy też sposobów, które mają skłonić wszystkich do współpracy i zaangażowania się w poszukiwanie rozwiązań problemów.

W naszym głębokim przekonaniu forma internetowa będzie równie efektywna jak realne, fizyczne spotkanie na sali szkoleniowej.

Jedna sesja negocjacyjna (2-4 h), grupa do 8 osób – 600 zł netto za godzinę

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub umówić termin, skontaktuj się:

EDUKACJA i INTERNETOWE SZKOLENIA WARSZTATOWE

Pełny zakres szkoleń dostępny online

Pracownicy wielu naszych klientów, przez epidemiologiczną sytuacje zostali zmuszeniu do pracy online z domu. Wydaje nam się że jest to świetna okazja do działań edukacyjnym Dysponujemy zapleczem internetowym, które umożliwia współpracę bardzo zbliżoną do tej na sali szkoleniowej. Uczestnicy mogą pracować w parach, podgrupach widzą się nawzajem i są w stałym kontakcie z prowadzącym szkolenie.

Robiliśmy już takie szkolenia i odbiór uczestników był pozytywny.

Możemy zorganizować online dowolne szkolenie z zakresu tematów realizowanych przez Kontrakt – OSH. Widzimy tylko dwa ograniczenia:
– efektywne grupy nie mogą liczyć więcej niż 8 osób
– jedna sesja szkoleniowa nie może trwać dłużej, niż 1,5 godziny, ponieważ uwaga uczestników szkolenia internetowego jest ograniczona.

Dlatego proponujemy, aby uczestnicy mieli jedną sesję dziennie, bądź maksymalnie dwie ok 1-godzinne sesje dziennie (przedpołudniową oraz popołudniową). Jesteśmy otwarci na inne sugestie organizacyjne. Rozumiemy, że jest to nowa forma szkoleniowa, dlatego też przed podjęciem współpracy proponujemy darmowe demo, w którym mogą wziąć udział decydenci lub/i wyznaczone przez nich osoby.

Proponujemy szkolenia z zakresu Psychologia szefa. Szef to zawód, Coaching narzędziowy, Zrozumieć zespół – szkolenie na temat procesu grupowego oraz Handlowanie to gra.

Pełen zakres tematyczny na stronach: www.psychologiaszefa.pl oraz www.kontraktosh.pl

Cena za godzinę szkolenia w grupie do 8 osób 600 zł / netto

Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej lub umówić termin, skontaktuj się:

 

Kontakt

  Ośrodek Negocjacji Kontrakt Wojciech Haman

  telefony:

  22 843 90 70

  +48 602 290 669

  Email:

  biuro@kontraktosh.pl

  Adres:

  Warszawa 02-737

  ul. Niedźwiedzia 12B

  Kontakt

   Ośrodek Negocjacji Kontrakt Wojciech Haman

   telefony:

   22 843 90 70

   +48 605 305 715

   Email:

   biuro@kontraktosh.pl

   Adres:

   Warszawa 02-737

   ul. Niedźwiedzia 12B