Szkolenia zamknięte

Psychologia szefa I. Szef to zawód

Jak motywować podwładnych, uczyć ich odpowiedzialności? 

Każdy szef narażony jest na liczne powtarzające się sytuacje stresowe, takie jak wydawanie i egzekwowanie niepopularnych decyzji, delegowanie zadań, radzenie sobie z marudzącymi pracownikami, rozstrzyganie konfliktów w zespole itp.

Na tym szkoleniu dostarczamy i trenujemy gotowe algorytmy działania w tych trudnych sytuacjach. Nie chodzi o to, aby szef zawsze postępował według tych standardów. Celem naszym jest to, aby szefowie posiadali gotowe „narzędzie”, kiedy emocje uniemożliwiają im racjonalne działanie.

Coaching narzędziowy

Jak wdrażać standardy handlowe i szefowskie oraz szkolić podwładnych aktywnymi metodami?

Jednym z najważniejszych zadań szefa jest edukacja podwładnych. Coraz więcej firm decyduje się wdrażać systemy coachingowe zwłaszcza w relacji pracownicy firmy – klienci zewnętrzni. Na szkoleniach nie można bowiem nauczyć się wszystkiego. Szkolenia także nie gwarantują, że przetrenowane umiejętności będą stosowane w praktyce. Na tym szkoleniu uczymy jak szef może przygotować siebie i podwładnego do takiej systematycznej edukacji.

Coaching może dotyczyć spraw handlowych relacji klient-pracownik jak i relacji szef – podwładny, dla kadry kierowniczej niższego szczebla niż coach.

Celem tego warsztatu jest dostarczenie szefom umiejętności z zakresu tworzenia standardów sprzedaży i obsługi klienta (wewnętrznego lub zewnętrznego) oraz standardów w relacji szef – podwładny. Celem tego szkolenia jest też doskonalenie sposobów pomagania podwładnym w trenowaniu nowych pożądanych zachowań oraz wdrożeniu nowych standardów do codziennej praktyki podległej kadry kierowniczej.

 

Szef wobec zespołu – proces grupowy

Jak rozumieć i wykorzystywać mechanizmy procesu grupowego w kierowaniu zespołem podwładnych oraz prowadzeniu zebrań i szkoleń dla całego zespołu?

Szkolenie to oparte jest na naszym kilkunastoletnim doświadczeniu pracy terapeutycznej i treningowej. Przeprowadziliśmy ponad 100 treningów interpersonalnych podczas którego mechanizmy procesu grupowego przebiegają w sposób skondensowany. Podczas naszych szkoleń również uwzględniamy fazy rozwoju grupy, jej aktualne możliwości i nieuchronnie występujące pułapki.

Niewielu szefów wie, że w każdym zespole, któremu przewodzi lider formalny, istnieją specyficzne mechanizmy uzależnione od fazy rozwoju grupy (proces grupowy). Warto te mechanizmy poznawać i wykorzystywać, aby ujawnić możliwości swojego zespołu, lecz nie warto się łudzić, że można im się przeciwstawić. Zależy nam na tym, aby szefowie, zyskując konkretne narzędzia radzenia sobie z oporem i energią grupy, pogodzili się z tym, co nieuchronne i wykorzystali to, czego często najbardziej się obawiają.

Celem warsztatu jest :

 • dostarczenie szefom wiedzy z zakresu mechanizmów procesu grupowego,
 • stworzenie sytuacji, w których mogliby doświadczyć w sposób skondensowany, jakie zachowania szefa (wobec zespołu w różnych fazach rozwoju) pomagają podwładnym rozwijać się a jakie im szkodzą, pogłębiając potencjalny opór,
 • stworzenie puli pomysłów, odruchów i algorytmów działania na konkretne sytuacje zebrań zespołu w różnych fazach: zależność, różnicowanie, kryzys odpowiedzialności, atak na lidera.
 • doskonalenie logiki i atrakcyjności prowadzonych przez szefów zebrań i szkoleń.

Negocjacje nastawione na współpracę 

Jak skutecznie rozwiązywać konflikty interesów?

Celem tego szkolenia jest wprowadzenie modelu negocjacji nastawionych na współpracę do trudnych, ale realnych rozmów wewnątrz Firmy. W każdej organizacji występują konflikty interesów pomiędzy poszczególnymi osobami i grupami. Te konflikty mogą działać destrukcyjnie, ale takie mogą być źródłem nowych rozwiązań i współpracy. Podczas tego szkolenia pokazujemy na realnych problemach, jak warto ze sobą rozmawiać i negocjować i jak wdrażać w Firmie ten nowy sposób rozwiązywania trudnych spraw.

   Podczas pierwszej części warsztatu uczestnicy trenują używanie narzędzi z zakresu komunikacji i asertywności niezbędnej podczas negocjacji. Uczą się jak formułować interesy i problemy negocjacyjne uwzględniając potrzeby i cele innych. W drugiej części szkolenia, przy pomocy trenerów, prowadzą realne negocjacje wewnątrzfirmowe z wykorzystaniem poznanych narzędzi.

 

Psychologia szefa I. Szef to zawód

Jak motywować podwładnych, uczyć ich odpowiedzialności? 

Każdy szef narażony jest na liczne powtarzające się sytuacje stresowe, takie jak wydawanie i egzekwowanie niepopularnych decyzji, delegowanie zadań, radzenie sobie z marudzącymi pracownikami, rozstrzyganie konfliktów w zespole itp.

Na tym szkoleniu dostarczamy i trenujemy gotowe algorytmy działania w tych trudnych sytuacjach. Nie chodzi o to, aby szef zawsze postępował według tych standardów. Celem naszym jest to, aby szefowie posiadali gotowe „narzędzie”, kiedy emocje uniemożliwiają im racjonalne działanie.

Coaching narzędziowy

Jak wdrażać standardy handlowe i szefowskie oraz szkolić podwładnych aktywnymi metodami?

Jednym z najważniejszych zadań szefa jest edukacja podwładnych. Coraz więcej firm decyduje się wdrażać systemy coachingowe zwłaszcza w relacji pracownicy firmy – klienci zewnętrzni. Na szkoleniach nie można bowiem nauczyć się wszystkiego. Szkolenia także nie gwarantują, że przetrenowane umiejętności będą stosowane w praktyce. Na tym szkoleniu uczymy jak szef może przygotować siebie i podwładnego do takiej systematycznej edukacji.

Coaching może dotyczyć spraw handlowych relacji klient-pracownik jak i relacji szef – podwładny, dla kadry kierowniczej niższego szczebla niż coach.

Celem tego warsztatu jest dostarczenie szefom umiejętności z zakresu tworzenia standardów sprzedaży i obsługi klienta (wewnętrznego lub zewnętrznego) oraz standardów w relacji szef – podwładny. Celem tego szkolenia jest też doskonalenie sposobów pomagania podwładnym w trenowaniu nowych pożądanych zachowań oraz wdrożeniu nowych standardów do codziennej praktyki podległej kadry kierowniczej.

 

Szef wobec zespołu – proces grupowy

Jak rozumieć i wykorzystywać mechanizmy procesu grupowego w kierowaniu zespołem podwładnych oraz prowadzeniu zebrań i szkoleń dla całego zespołu?

Szkolenie to oparte jest na naszym kilkunastoletnim doświadczeniu pracy terapeutycznej i treningowej. Przeprowadziliśmy ponad 100 treningów interpersonalnych podczas którego mechanizmy procesu grupowego przebiegają w sposób skondensowany. Podczas naszych szkoleń również uwzględniamy fazy rozwoju grupy, jej aktualne możliwości i nieuchronnie występujące pułapki.

Niewielu szefów wie, że w każdym zespole, któremu przewodzi lider formalny, istnieją specyficzne mechanizmy uzależnione od fazy rozwoju grupy (proces grupowy). Warto te mechanizmy poznawać i wykorzystywać, aby ujawnić możliwości swojego zespołu, lecz nie warto się łudzić, że można im się przeciwstawić. Zależy nam na tym, aby szefowie, zyskując konkretne narzędzia radzenia sobie z oporem i energią grupy, pogodzili się z tym, co nieuchronne i wykorzystali to, czego często najbardziej się obawiają.

Celem warsztatu jest :

 • dostarczenie szefom wiedzy z zakresu mechanizmów procesu grupowego,
 • stworzenie sytuacji, w których mogliby doświadczyć w sposób skondensowany, jakie zachowania szefa (wobec zespołu w różnych fazach rozwoju) pomagają podwładnym rozwijać się a jakie im szkodzą, pogłębiając potencjalny opór,
 • stworzenie puli pomysłów, odruchów i algorytmów działania na konkretne sytuacje zebrań zespołu w różnych fazach: zależność, różnicowanie, kryzys odpowiedzialności, atak na lidera.
 • doskonalenie logiki i atrakcyjności prowadzonych przez szefów zebrań i szkoleń.

Negocjacje nastawione na współpracę

Jak skutecznie rozwiązywać konflikty interesów?

Celem tego szkolenia jest wprowadzenie modelu negocjacji nastawionych na współpracę do trudnych, ale realnych rozmów wewnątrz Firmy. W każdej organizacji występują konflikty interesów pomiędzy poszczególnymi osobami i grupami. Te konflikty mogą działać destrukcyjnie, ale takie mogą być źródłem nowych rozwiązań i współpracy. Podczas tego szkolenia pokazujemy na realnych problemach, jak warto ze sobą rozmawiać i negocjować i jak wdrażać w Firmie ten nowy sposób rozwiązywania trudnych spraw.

Podczas pierwszej części warsztatu uczestnicy trenują używanie narzędzi z zakresu komunikacji i asertywności niezbędnej podczas negocjacji. Uczą się jak formułować interesy i problemy negocjacyjne uwzględniając potrzeby i cele innych. W drugiej części szkolenia, przy pomocy trenerów, prowadzą realne negocjacje wewnątrzfirmowe z wykorzystaniem poznanych narzędzi.

 

Coaching indywidualny

Nasza nowość

Prowadzimy coaching interwencyjny tzn. pomagamy przygotować się do trudnej rozmowy szefowskiej, handlowej, mediacyjnej itp. Wspólnie z coachowanym poszukujemy możliwych rozwiązań. Nie da jemy „gotowców”, ale chętnie dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Końcowym efektem takiej pracy jest wyposażenie podopiecznego w nowe wypowiedzi, zachowania, które coachowany może zastosować podczas trudnej dla niego sytuacji . A co najważniejsze – przetrenowanie ich przy udziale coacha.

Co dla Ciebie przygotowaliśmy?

Jedna sesja coachingowa przeciętnie trwa 1-1,5h.

Współpraca coacha z podopiecznym odbywa się poprzez:

 • spotkania osobiste
 • coachingi telefoniczne (interwencyjne)
 • realizację zadań domowych wyznaczonych podopiecznemu przez coacha, tj. zastosowanie nowej umiejętności, zdobycie nowego doświadczenia, zdobycie nowej wiedzy, zmiana nastawień, przekonań, przyzwyczajeń.

Zobacz nasze szkolenia otwarte

Coaching indywidualny

Nasza nowość

Prowadzimy coaching interwencyjny tzn. pomagamy przygotować się do trudnej rozmowy szefowskiej, handlowej, mediacyjnej itp. Wspólnie z coachowanym poszukujemy możliwych rozwiązań. Nie da jemy „gotowców”, ale chętnie dzielimy się swoją wiedzą i doświadczeniem.

Końcowym efektem takiej pracy jest wyposażenie podopiecznego w nowe wypowiedzi, zachowania, które coachowany może zastosować podczas trudnej dla niego sytuacji . A co najważniejsze – przetrenowanie ich przy udziale coacha.

Co dla Ciebie przygotowaliśmy?

Jedna sesja coachingowa przeciętnie trwa 1-1,5h.

Współpraca coacha z podopiecznym odbywa się poprzez:

 • spotkania osobiste
 • coachingi telefoniczne (interwencyjne)
 • realizację zadań domowych wyznaczonych podopiecznemu przez coacha, tj. zastosowanie nowej umiejętności, zdobycie nowego doświadczenia, zdobycie nowej wiedzy, zmiana nastawień, przekonań, przyzwyczajeń.

Zobacz nasze szkolenia otwarte

Kontakt

  Ośrodek Negocjacji Kontrakt Wojciech Haman

  telefony:

  22 843 90 70

  +48 602 290 669

  Email:

  biuro@kontraktosh.pl

  Adres:

  Warszawa 02-737

  ul. Niedźwiedzia 12B

  Kontakt

   Ośrodek Negocjacji Kontrakt Wojciech Haman

   telefony:

   22 843 90 70

   +48 602 290 669

   Email:

   biuro@kontraktosh.pl

   Adres:

   Warszawa 02-737

   ul. Niedźwiedzia 12B