Psychologia Szefa

Jak motywować podwładnych, uczyć ich odpowiedzialności oraz chronić czas i interesy szefa?

Miejsce

Dwór Konstancin, Od Lasu 23, Konstancin-Jeziorna

Trenerzy

Wojciech Haman, Jerzy Gut (autorzy “Psychologii szefa”)

Czas trwania

2,5 dnia

Wielkość grup

Liczba uczestników: min 6 os – max 16 os.

Cena

Ustalana indywidualnie

Psychologia Szefa

Jak motywować podwładnych, uczyć ich odpowiedzialności oraz chronić czas i interesy szefa?

Miejsce

Dwór Konstancin, Od Lasu 23, Konstancin-Jeziorna

Trenerzy

Wojciech Haman, Jerzy Gut (autorzy “Psychologii szefa”)

Czas trwania

2,5 dnia

Wielkość grup

Liczba uczestników: min 6 os – max 16 os.

Cena

Ustalana indywidualnie
Czego nauczę się na szkoleniu?
 • Rozwiązywania konfliktów, posługując się kategoriami interesów i problemów, a nie stanowisk i argumentów.
 • Przekazywania i egzekwowania trudnych decyzji, oszczędzając swój czas i motywując podwładnych do wzięcia odpowiedzialności (użycie modelu i algorytmu).
 • Nagradzania i karania pracowników z wykorzystaniem dużej puli motywacyjnej.
 • „Odtruwania” osłabionych pracowników i pomagania im, a nie wyręczania w samodzielnym rozwiązywaniu problemów.
 • Przekazywania użytecznych informacji zwrotnych zamiast destrukcyjnych ocen.
 • Wchodzenia w rolę mediatora, a nie sędziego w sytuacjach konfliktu interesu między podwładnymi, gdy nie istnieje rozstrzygająca reguła.
Kim są trenerzy?
Trenerami są:

* Wojciech Haman – Szef to nie jest misja, szef to zawód. I jak każdy zawód wymaga odpowiednich narzędzi. My nazywamy je „kamizelkami ratunkowymi”. Pomagają one przejść szefowi przez trudne sytuacje.

* Jerzy Gut – Bardzo lubię polskich szefów, bo są zaradni, kreatywni i odporni na stres.  Ale mamy jedno poważne ograniczenie – nie umiemy współpracować, a bez współpracy trudno jest rozwijać jakikolwiek biznes.

Jaki jest program szkolenia?
DZIEŃ I

1. Wstępny kontrakt. Rozpoznanie potrzeb oraz oczekiwań uczestników.

2. Szef to zawód – wykład o filozofii szefowskiej i wymiana doświadczeń.

3. Podstawowe narzędzia budowania dobrego kontaktu z podwładnym:

 • odsłanianie intencji oraz interesów szefa – przeciwdziałanie destrukcyjnym projekcjom,
 • trudne pytania – zdobywanie ważnych informacji o podwładnym oraz podejmowanie ważnych tematów,
 • parafraza interesów podwładnego, zapobieganie nieporozumieniom i otwieranie wielu możliwości do zaspokojenia potrzeb pracownika (ćwiczenia w parach i trójkach)

4. Model negocjacji nastawionych na współpracę. Podstawowy sposób regulowania konfliktu interesów oraz budowania współpracy i współodpowiedzialności w relacji szef – podwładny. (psychodrama, zapis i analiza video.)

5. Szef w polu decyzji. Trenowanie algorytmu przekazywania trudnej decyzji i profesjonalnego odmawiania pracownikom. (psychodramy, zapis i analiza video, praca w podgrupach).

6. Jak odmawiać pracownikom, profesjonalnie zwalniać i przekazywać niewygodne polecania służbowe? Trening z wykorzystaniem algorytmu trudnej decyzji i bazowych technik asertywności szefa:

 • zdarta płyta,
 • stawianie granic,
 • negocjacje nastawione na współpracę
DZIEŃ II

1. Expose szefa. Wyznaczanie podwładnym granic i komunikowanie maksymalnych preferencji zgodnie z systemem wartości szefa. Psychodramy – indywidualne wystąpienia.

2. Algorytm karania i nagradzania. Jak motywować podwładnych i budować ich odpowiedzialność wdrażając negatywne i pozytywne konsekwencje.

(psychodramy z używaniem bazowego standardu, praca w podgrupach).

3. Rozszerzenie listy możliwych sankcji i dolegliwości oraz nagród i sposobów doceniania – „burza mózgów”.

4. Typowe trudne sytuacje w roli szefa. Jak kształtować u podwładnych postawę samodzielności i odpowiedzialności w sytuacji konfliktu interesów?

(psychodramy, trenowanie nowych narzędzi psychologicznych).

5. Szef w polu prośby. Ćwiczenie używania algorytmu od prośby do negocjacji, który wymusza postawę odpowiedzialności i zjednuje przełożonego do współpracy.

DZIEŃ III

1. Jak przeciwstawiać się osłabnięciu entuzjazmu u pracowników oraz mobilizować ich do działań w polu, na który mają wpływ?

2. Algorytm radzenia sobie z narzekającymi i „marudzącymi” pracownikami:

 • wysłuchać i wzmocnić, przypominając pozytywy,
 • pomóc nazwać problem do rozwiązania na poziomie zagrożonych interesów i granicy wpływu,
 • wysiłek podwładnego, współpraca i pomoc szefa, albo sankcje za niechęć do współpracy i brania odpowiedzialności.

3. Szef w roli mediatora. Jak rozwiązywać konflikty w zespole, „zmuszając” podwładnych do współpracy i odpowiedzialnej postawy (psychodramy, praca w małych grupach, trenowanie algorytmu mediacji)

4. Planowanie realnych zmian w działalności w relacji szef- podwładny oraz podsumowanie szkolenia.

Pobierz plan szkolenia

Dla kogo jest szkolenie?
Zajęcia te przeznaczone są dla:

Szefów, którzy chcą budować odpowiedzialny i samodzielny zespół.

Jakie są warunki uczestnictwa?
Liczba uczestników: min 6 os – max 16 os.

Zastrzegamy sobie prawo do zmiany terminu warsztatów w przypadku nie zebrania minimalnej liczby uczestników.

Warunkiem uczestnictwa jest przesłanie zgłoszenia mialem na adres biuro@kontraktosh.pl oraz wpłata przed szkoleniem.

 

Zapewniamy także specjalną gwarancję naszej firmy – osobom niezadowolonym z warsztatu zwracamy pieniądze za usługę (odliczając tylko koszty utrzymania).

 

W przypadku odwołania swojego uczestnictwa na mniej niż 7 dni roboczych przed rozpoczęciem szkolenia, zastrzegamy sobie prawo nie zwracania całej kwoty za szkolenie.

.

Co zawarte jest w cenie?
Cena obejmuje: naszą usługę, wyżywienie oraz zakwaterowanie w ośrodku szkoleniowym (2 noclegi), komplet materiałów dla każdego uczestnika

Dostępne terminy

Wolne miejsca

5-7 
Czerwca

2024

Wolne miejsca

2-4
Października

2024

Zobacz również

Zrozumieć zespół

Jak rozumieć i wykorzystywać mechanizmy procesu grupowego w kierowaniu zespołem?

Zajęcia te przeznaczone są dla:

 • Szefów, którzy zarządzają grupą podwładnych,
 • Szefów, którzy prowadzą zebrania dla zespołu.

Kontakt

  Ośrodek Negocjacji Kontrakt Wojciech Haman

  telefony:

  22 843 90 70

  +48 602 290 669

  Email:

  biuro@kontraktosh.pl

  Adres:

  Warszawa 02-737

  ul. Niedźwiedzia 12B