Szkolenie Psychologia Szefa 24-26.03.2021

Szkolenie Psychologia Szefa Szkolenie Psychologia Szefa – Jak motywować podwładnych, uczyć ich odpowiedzialności? Każdy szef narażony jest na liczne powtarzające się sytuacje stresowe, takie jak wydawanie i egzekwowanie niepopularnych decyzji, delegowanie zadań,...

Zrozumieć zespół 14-15-04-2021

Szkolenie Zrozumieć Zespół JAK ROZUMIEĆ I WYKORZYSTYWAĆ MECHANIZMY PROCESU GRUPOWEGO W KIEROWANIU ZESPOŁEM? Szkolenie Zrozumieć Zespół – celem tego warsztatu jest przekazanie wiedzy na temat mechanizmów procesu grupowego, czyli faz przez które przechodzi grupa...