Szkolenie Psychologia Szefa 24-26.03.2021

Szkolenie Psychologia Szefa Szkolenie Psychologia Szefa – Jak motywować podwładnych, uczyć ich odpowiedzialności? Każdy szef narażony jest na liczne powtarzające się sytuacje stresowe, takie jak wydawanie i egzekwowanie niepopularnych decyzji, delegowanie zadań,...